יישומי מחשב בתהליך כתיבת עבודות מחקר

מבוסס על:

Learning and Teaching Information Technology--Computer Skills in Context. ERIC Digest.
By Eisenberg, Michael B.; Johnson, Doug (2002)

 

יישומי מחשב

 מודל סדנה לכתיבת ע"ג

מודל השישייה הפותחת

סיעור מוחות, בחירת שאלת חקר - מעבד תמלילים ,INSPIRATION. תקשורת עם מורים ועמיתים ומומחי תוכן כדי להבין או להגדיר את המטלה -דואר אלקטרוני,קבוצות דיון, פורומים, ICQ, ועידת וידיאו.

בחירת התחום והנושא

הגדרת המטלה

 

הערכת הצורך במאגרי מידע ממוחשבים (תקליטורים) ומקוונים (אינטרנט) והתאמתם למשימה. הערכת הצורך במקורות ראשוניים (ראיונות, סקרים, ניסויים, ותצפיות. הערכת הצורך ב תקשורת עם מורים ועמיתים ומומחי תוכן כחלק מתהליך חיפוש מידע -דואר אלקטרוני,קבוצות דיון, פורומים, ICQ, ועידת וידיאו.יצירת תוכנית עבודה במעבד תמלילים או תוכנה גראפית, (תרשים זרימה, ציר זמן , תרשים ארגוני או לוח שנה דיגיטאלי). שימוש בPDA  ידני לרישום אנשי קשר או לוחות זמנים לביצוע.

 יישום שיטות מחקר

בניית הצעת מחקר

איתור המנחה

איתור חומר ביבליוגרפי

אסטרטגיות חיפוש מידע

איתור אנציקלופדיות, אטלסים ומאגרי מידע ממוחשבים ומקוונים מתאימים. חיפוש בקטלוגי ספריות, קשר עם מומחים ושירותי מידע מקוונים דרך דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, פורומים, ICQ, ועידת וידיאו ושירותי יעץ מקוונים. שימוש במנועי חיפוש, אינדקסים, מטה- מנועים וכלי חיפוש לWWW הבלתי נראה  מתאימים באינטרנט. קבלת עזרה ממורים וספרנים באיתור מידע רלבנטי ובגישה אליו.

איסוף החומר

איתור המידע הרלבנטי במקורות

איתור וגישה

קריאה, שמירה, והדפסה של מסמכים, תמונות, קבצי וידיאו וקול או חלקים מהם. שמירת כתובות אתרי WWW ברשימת מועדפים.  שימוש בתוכנות להוריד, לפתוח, לשחזר מכיווץ: מסמכים, קבצים ותוכנות מהאינטרנט. גזירה, העתקה ושמירה של  מידע רלבנטי לתוך קובץ תוך כדי ציון מקור, שימוש בתוכנות איסוף מידע, כגון ,NET SNIPPETS  שיבוץ וקישור מידע בתוכנות לבניית מצגות.  שימוש במעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, בסיס נתונים,  ותוכנות לעיבוד סטטיסטי, כדי לרשום, לעבד, להעריך, ולהציג מידע. שימוש בכלי קוגניטיבי טבעי) (BRAIN. סינון וניתוח  מידע דיגיטאלי ביחס למטלה ודחיית מידע שאינו רלבנטי. שמירה וגיבוי של מידע למקומות בטוחים. (תקליטון, תקליטור, איזור אישי של דיסק קשיח או שרת קבצים, זיכרון פלאש.)

 מיון וסיכום המידע

ביצוע המחקר ותיעודו

שימוש במידע

ארגון ומיון המידע במעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, או מסד נתונים. כתיבת טקסט בשילוב גרפיקה, טבלאות וגרפים. יצירת מצגות מולטימדיה ודפי WWW  משולבי וידיאו, אודיו וקישורים לדפי  HTML והצגתם בשרת WWW.  שימוש בדואל, ftp, ואמצעי תקשוב נוספים כדי להפיץ את תוצרי מטלת פתרון בעיית המידע. שימוש ביישומי מחשב לצרכים ייחודיים, כגון יצירת מוזיקה, שרטוט, ציור ועיבוד תמונה. ציטוט מקורות מידע דיגיטאליים (טקסט, גרפיקה, קול ווידיאו) וייחוסם למחבריהם כהלכה בתוך התוצר, בהערות השוליים והסוף ובביבליוגרפיה.

כתיבת הטיוטה ועריכתה

הקלדה סופית ועיצוב העבודה

 

סינתזה (מיזוג)

שימוש בבודק איות ובתזאורוס ממוחשב לתיקון  עבודות. הערכת מטלות דיגיטאליות בקריטריונים של תוכן וצורה ובניית כלי הערכה עצמיים לסיוע בהערכה זו. יישום עקרונות חוק ונימוס מוסרי  הקשורים לטכנולוגית המידע ביחס לזכויות יוצרים ופלגיאט.   

תקשורת עם מנחה, עם מומחים ועם עמיתים בדואר אלקטרוני, בפורומים מקווונים ובICQ לשם הערכת ביצוע מטלות  ופתרון בעיות מידע. הבנה ויישום נימוסי רשת כשמשתמשים באינטרנט. הבנה ושימוש במדיניות שימוש בית ספרית ברשת. בחינה מעמיקה של השימוש במקורות ובכלים דיגיטאליים לאורך תהליך העבודה .

קריטריונים להערכה

הערכת הטיוטה

הערכת הבודק

הערכה

מתורגם ומעובד ע"י

ראובן ורבר

בי"ס נווה חנה

מכללת הרצוג להכשרת מורים

קיבוץ כפר עציון

e-mail:  reuw@nevechana.org.il

 

Home

נווה חנה