בין  יהדות  ספרד  ליהדות  אשכנז  בימי  הביניים

מטלה בהיסטוריה

נווה-חנה , כתות  י'

חנה עסיס

 

 


 


"מניין  הזכות  לדבר  על  "היסטוריה  יהודית"  אחת  בימי  הביניים?  הלא  רשמנו  כמה  סימנים  של  תקופה  חדשה  בתולדותינו,  שכן  היה  שינוי  מלכויות  וביטול  גבולות  ע"י  האיסלאם, ומתוך  כך  נתהוו  שלושה  גושים : ביזנטיון, ארצות  האיסלאם  וארצות  אירופה  המערבית . מניין  הרשות  לראות  אחדות  בתולדות  עם  גולה  ומפוזר  שאין  לו  מרכז  ארצי ומדיני? זוהי  השאלה  המהותית  של  תולדות  היהודים ולא  רק  בימי  הביניים. מה  מאחד  את  ההיסטוריה  שלנו? רבים  עמלו  לתת  תשובה  לשאלה  זו. התחושה  הדתית הלאומית  והעיון  הבלתי  משוחד  בתולדותינו , מוכיחים  בעליל  שיש  כוחות  המאחדים  את ההיסטוריה  היהודית. ועם  כל  תמורותיה  ושינוייה  של  ההיסטוריה  מארץ  לארץ  ומרצון שליט  לרצון  שליט , מפרנסה  לפרנסה, ממנהג  למנהג  ומנוסח  תפילה  לנוסח  תפילה, אף  על  פי  כן  הרי  היא  היסטוריה  יהודית  אחידה  "

 

                        ח . ה. בן  ששון , מתוך : פרקים  בתולדות  עם-ישראל  בימי  הביניים .

 

·       הגדרת  המטלה :

 

עליכן  להתמודד  בעבודה, עם  טענתו  של  בן  ששון  במובאה  לעיל .

העבודה  תיעשה  בקבוצות. בכל  קבוצה  ישתתפו  שש  בנות שיטפלו בנושא-על אחד.

על  כל  בת  לעבוד  באופן  עצמאי  על  תת-נושא  אחד  בלבד מתוך נושא העל , בו  היא  תבחר, מתוך  רשימת  הנושאים  שיוצגו  להלן .

המבוא  והסיכום של נושא העל  ייכתבו  ע"י  בנות  הקבוצה במשותף.

שלוש  בנות  יכתבו  את  המבוא . שלוש  הבנות  האחרות  יכתבו  את  הסיכום .

כל  אחת  מן  הבנות  תגיש  בדפוס  את  הנושא  עליו  עבדה ,יחד עם המבוא/הסיכום הקבוצתי שהשתתפה  בכתיבתו .

 

 

רשימת  קבוצות  העבודה  וכן  הנושא  הספציפי  בו  תתמקד  כל  אחת  מן  הבנות ,

תוגש  לחנה  עסיס  עד  יום ג', י"ח אדר.

 

 

·       אסטרטגיית  חיפוש  מידע:

 

עליכן  לחשוב  על  מקורות  מידע  אפשריים  הרלוונטיים  לנושא:  ספר  הלימוד, אנציקלופדיות, מאמרים, מקורות  משניים, מקורות  ראשוניים ומקורות הנמצאים ברשת האינטרנט.

 

·       איתור  מידע  וגישה  אליו:

 

אתרו  את  המידע  הרלוונטי  בספריה. באפשרותכן  להיעזר  בספרניות ובמורות למידת חקר בתהליך  איתור  המידע .

 

·       שימוש  במידע :

 

סכמו  את  המידע  הרלוונטי  לנושא  הספציפי  בו  אתן  עוסקות . ארגנו  אותו . ציינו  את  מקורות  המידע  לשם  ציונם  ברשימת  המקורות.  הכינו  רשימה  ביבליוגרפית  הכתובה לפי כללי  כתיבת  הביבליוגרפיה .

 

     על  כל  תלמידה  להשתמש  לפחות  בשני  פריטים  ביבליוגרפיים  חוץ  מספר  הלימוד.

 

 

יש  להגיש  את  ראשי הפרקים של העבודה  ורשימה  ביבליוגרפית ראשונית  של  המקורות  בהם  הנך  נעזרת  עד  לתאריך א' ניסן.

 

 

·       מיזוג :

 

לאחר  אישור  ראשי הפרקים  והרשימה  הביבליוגרפית, עלייך  לכתוב  עבודה  בת  שלושה  עמודים ברווח של שורה וחצי בנוסף לשער ועמוד הרשימה הביבליוגרפית.

 

           בבניית  הנושא  עלייך  להתייחס  לשאלות  הבאות :

 

*                מהם  המאפיינים  בכל  אחת  מן  הקהילות  הנדונות? (ספרד ,

                                   אשכנז )

*                מהם  הבדלים  הבאים  לידי  ביטוי , בנושא  הנדון , בין  הקהילות ?

                                     מהן  נקודות  הדמיון?

*                מהם  ההסברים  להבדלים / נקודות  הדמיון  בין  הקהילות , בנושא 

                                    הנדון?

*                מהי  דעתך  לגבי  טענתו  של  ח. ה.  בן  ששון ( שהובאה  בפתיח )

                                   בהקשר הספציפי  של  הנושא  בו  עסקת ?

 

מבוא :

 

           עליכן  להציג  את  הנושא , לכתוב  רקע  היסטורי  לנושא  ולהציג  את  שאלות  המחקר המרכזיות .

 

סיכום :

 

           עליכן  להציג  את  מסקנות  המחקר , ולהתייחס  באופן  כולל , ( לאחר  שבדקתן  את מסקנות  הבנות  השונות  בעבודותיהן ) לטענתו  של  ח. ה.  בן  ששון  שהוצגה  בפתיח .

 

·       הערכה :

 

   א) לפני הגשת העבודות בדקי ש:

 

·        ענית על כל הסעיפים בהגדרת המטלה.

 

·        המידע שנכתב מקיף וממצה את הנושא.

 

·        העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.

 

·        בוצעה בדיקת איות וגם הגהה.

 

·        יש ביבליוגרפיה בהתאם לכללים כולל ציון מקורות.

 

 

תתי - הנושאים  המוצעים :

 

*              יחסי  הקהילה  היהודית  עם  השלטונות

*              יחסי  יהדות  נצרות / יחסי  יהדות  איסלאם

*              כלכלת  היהודים

*              הקהילה  היהודית (מבנה  הקהילה , ההנהגה , חקיקה  ואכיפה )

*              היצירה  הרוחנית - תרבותית

*              התמודדות  הקהילה  היהודית  בשעות  משבר

 

יש להגיש את העבודה המוגמרת לחנה (כל תתי הנושאים, המבוא והסיכום)

עד לתאריך  א' סיון. הגשה באיחור של העבודה תגרור הורדה בציון העבודה .

 


 לנווה חנה

 

 

עריכה ועיצוב:

 ראובן ורבר