מכללת יעקב הרצוג ע“י  ישיבת הר עציון

סיון תשס"ב

 

מטלת  הוראה מתוקשבת

ללימודי ארץ ישראל

1.       כדי לסכם את פרק ההוראה המתוקשבת בקורס מבוא להוראת לימודי ארץ ישראל, עליך לתכנן פרויקט לימודי עבור כיתתך. יש לבחור נושא רחב שמתוכו קבוצות תלמידים או תלמידים בודדים יוכלו לבחור פרקים מסויימים אותם יחקרו ויצרו תוצר לימודי (עבודה עיונית, מצגת POWERPOINT, דפי WWW וכדומה). כתוב את המטלה כך שתלמידיך יבינו מה בדיוק עליהם לעשות, מה עליהם לכלול בתוצר שלהם (טקסט, גרפיקה, מפות, צילומים וכד') ואת היקפו.

 

2.       יש לנסח את הפרויקט בהתאם לעקרונות של המודל של השישייה הפותחת (ראה דפי הסבר באתר נווה חנה ברשת האינטרנט - http://www.nevnet.etzion.k12.il/thebig6.htm ). אפשר להיעזר בדוגמאות של פעילויות באתר של נווה חנה:

§       שכונות בירושלים - http://www.nevnet.etzion.k12.il/jerusalem.htm

§       מפעלי מים בישראל - http://www.nevnet.etzion.k12.il/oded/waterwo.htm

 

3.       בחרו ב3 אתרי לימודי ארץ ישראל מתוך הרשימה במועדפים של reuw - http://www.mybookmarks.com/public/reuw

וכתוב איך תלמידיך יוכלו להשתמש בהם בביצוע המטלה. ציין את כתובת האתרים  תוכנם ורמת אמינותם וסמכותם.

 

4.       אפשר לפנות אלי בשאלות, הבהרות וכו' בדואל - reuw@macam.ac.il

 

5.             יש להגיש את העבודה מודפסת במעבד תמלילים אלי או ליצחק מייטליס עד יום א' יג, תמוז, תשס"ב. אל תשכח לכתוב את שמך, שם המכללה, הקורס ותאריך ההגשה בשער העבודה.

 

  ראובן ורבר