בע"ה אדר תשנ"ט

 

(תהלים קכ"ו ב'-ג)

שכונות בירושלים

 

 

בפרוס ל"ב שנים לשחרור ירושלים, בחרנו לפרוייקט השנתי בכיתות ט' בנושא "שכונות בירושלים". אנו בטוחים שבצד המיומנויות שתרכושנה בשיעורי למידת חקר, יעשיר הנושא הנבחר את עולמכן ואת היכרותכן עם ירושלים.

יהי רצון שיתקיים בנו הפסוק: "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך" (תהלים קכ"ו ו')


 
 
 1. הגדרת המטלה

בחרו שכונה בירושלים עליה תכינו מצגת Power Point (בקבוצות של ארבע בנות) ועבודת חקר כתובה (בזוגות).

א. במצגת התייחסנה לנקודות הבאות:

 • מפת השכונה

 • משמעות שם השכונה
 • היסטוריה (מתקופת הקמת השכונה ועד היום)

 • מבנה דמוגרפי של השכונה (תושבים, עדות, דתות וכו')

 • אתרים ומוסדות בשכונה (בתי כנסת, מוסדות חינוך ותרבות, אתרים ארכיאולוגים, מבני ציבור וכו')

 • אישים שחיו בשכונה (בעבר ובהווה)

 • סגנון בניה בשכונה

 • השכונה בראי האומנות (שירה, ספרות, ציור, צילום, שירים ופזמונים)

 • קונפליקט הקשור בשכונה (מאבק פוליטי, שימור מול פיתוח, עדות, דתיים- חילוניים, יהודים- ערבים)

 • בנוסף לכך חישבו על נקודות עומק נוספות ייחודיות לשכונה שבחרתן

תאריך הגשת שמות בנות הקבוצה + השכונה שבחרתן (למחנכות): יום שלישי כ' באדר.

ב. בכל קבוצה התחלקנה לשני זוגות שיעבדו בנפרד על שתי עבודות חקר שונות.

בחרו שאלת חקר הקשורה לשכונה שעליה הכנתן את המצגת.

כתובנה עבודת חקר שבה מוצגת שאלת החקר ופתרונה המבוסס על השוואות, דוגמאות ונימוקים.

תאריך הגשת שאלת חקר למחנכות: יום שלישי ג' בסיוון.

2. אסטרטגית חיפוש מידע

3. איתור גישה למידע

חישבו היכן תוכלו למצוא מידע על השכונה:

 • מקורות כתובים: אנציקלופדיות, ספרים, כתבי עת.
 • מקורות מתוקשבים: תכנת קטלוג הספרייה "ספיר" , מאגר חיפה, תקליטור ירושלים (ישן וחדש), אינטרנט.

 • מקורות נוספים: סיורים, מוזיאונים, ראיונות, תכתובות.

הכינו רשימה ביבליוגרפית הכתובה לפי כללי כתיבת ביבליוגרפיה.

תאריך הגשת ביבליוגרפיה למרים ויטמן: יום ראשון ד' בניסן.

 

4. שימוש במידע

סכמו את המידע שמצאתן במקורות השונים.

בעבודת החקר, פרטו את מקורות המידע והוספנה אותם אחר כך בהערות שוליים.

5. מיזוג

א. מצגת

בנו מפה המפרטת את מבנה המצגת.

המצגת תכלול שער, חומר כתוב, תמונות, מפות, קטעי קול ווידיאו וביבליוגרפיה.

אורך המצגת יהיה כ- 10-20 דקות.

תאריך הגשת מבנה המצגת לפיליס וצילה: ג' באייר.

 

ב. כתובנה עבודת חקר המפרטת:

 • שאלת החקר שבה בחרתן
 • פתרונות מבוססים לשאלה

אורך עבודת החקר יהיה כשני עמודים מודפסים.

6. הערכה

לפני שתגישו את העבודות בדקו ש:

 • ענינו על כל הסעיפים שבהגדרת המטלה.
 • המידע שכתבנו מקיף וממצה את הנושא.

 • העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.

 • ביצענו בדיקת איות וגם הגהה.

 • יש ביבליוגרפיה בהתאם לכללים.

תאריך סיום המצגת: יום חמישי כ' באייר.

תאריך הגשת עבודת החקר למחנכות: י"ז בסיוון.

שאלות נוספות למחשבה:

 • האם עבודת הצוות היתה טובה?

 • האם כל אחת מהבנות תרמה לקבוצה כפי יכולתה?

 • האם יכולנו לשפר את דרך ביצוע המטלה? במה?

 • האם המצגת הייתה יכולה להיות טובה יותר? במה?

 • האם עבודת החקר הייתה יכולה להיות טובה יותר? במה?

 
 
ראובן ורבראו

צילה ירחי


לנווה חנה