ט"ו חשון, תשס"א

 

            מטלת ביולוגיה

    ויטמינים וגוף האדם

נווה חנה – כיתות ט'

                 מיכל קורניץ

 


 


הויטמינים תופסים מקום חשוב בתודעתנו התזונתית. למרות שכמות הויטמינים השונים הדרושה לאדם היא קטנה מאוד, פעולתו של כל ויטמין היא סגולית לו, וסימני המחסור בו מוגדרים היטב. לעתים עלולות להתפתח בעיות גם מצטבר עודף בויטמינים בגוף. הויטמינים נאגרים רובם ככולם בתוך הגוף, אך גוף האדם אינו יכול ליצרם בעצמו, ולכן זקוק לאספקתם במזון. גם בתעשיית תכשירי הקוסמטיקה יש כיום שימוש נרחב בויטמינים כמעשירים ומטיבים.

מה חייב אדם לעשות כדי שלא להגיע למחסור בויטמינים בגופו? ומה הקשר בין ויטמינים לשמירה על בריאותינו?

 

 

1. הגדרת המטלה

 

אַת היום בתפקיד של חוקרת מדעית. מכון המחקר בו את עובדת מוכן להעמיד לרשותך סכום כסף משמעותי לשם מחקר בתחום הויטמינים וגוף האדם. קראי מספר מאמרים על הנושא המעניין אותך מתוך תחום חקר הויטמינים והשפעתם על גוף האדם, ונסחי שאלה שאת רוצה לחקור העולה מהספרות שקראת. עלייך לכתוב הצעת מחקר בWORD שתוצג בפני ועדת המחקרים של המכון. בהצעה, עלייך להציג את השאלה אותה את מעונינת לחקור ולסקור את הרקע העיוני, העובדות והידע המקדימים לה. הסבירי לועדה מדוע בחרת לחקור שאלה זו ונסי לשכנע אותה מדוע חשוב שהיא תממן את מחקרך. 

 

את נושא העבודה  יש להגיש למיכל עד תאריך כ"ה בחשוון – 23.11

 

2. אסטרטגיית חיפוש 3. ואיתור מידע  4.והשימוש בו

 

לאחר קבלת אישור על נושא העבודה , יש לאתר לפחות 3 מאמרים על הנושא מתוך אנציקלופדיות, ספרי לימוד, כתבי עת בכתב, ומתוך מאגרי מידע ממוחשבים ומקורות האינטרנט.   (לפחות 1 מהם מתוך מקורות האינטרנט המופיעים בדף המקורות באתר נווה חנה.)

http://nevnet.etzion.k12.il/nutrition.htm

 

לאחר עיון במאמרים וניתוחם, יש לנסח שאלת מחקר העולה מתוך עיון זה והמעניינת אותך.

 

יש להגיש את שאלת המחקר וביבליוגרפיה של המקורות בהם השתמשת (על פי שיטת רישום ביבליוגרפי הנהוגה בנווה חנה), למיכל עד תאריך ג' בכסלו – 30.11

 

5. מיזוג

 

לאחר אישור השאלה, יש לכתוב עבודה קצרה (כ2 עמודים, עמוד שער, ורשימת מקורות ביבליוגרפיים)

העבודה תכלול:

1. הקדמה – הצגת הנושא

2. רקע עיוני – עובדות וידע מקדימים המובילים לשאלה אותה את מעלה (תפקידי הויטמין בגוף, מזונות העשירים בו, תופעות אופייניות לחסר/עודף, קשר בין הויטמין למחלות או תופעות מיוחדות, וכו')

3. הצגת השאלה אותה את בחרת לחקור

4. סיכום – מדוע חשוב לחקור שאלה זאת

5. רשימת מקורות – מאמרים

 

תאריך הגשת העבודה – י"ז בכסלו – 4.12

 

 

6. הערכה

 

לפני הגשת העבודה יש לבדוק ש:

 

עניתי על כל הסעיפים בהגדרת המטלה.

 

המידע שכתבתי מקיף וממצה את הנושא.

 

העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.

 

 טיעוני היו משכנעים. למי המחקר עשוי  להועיל?  האם המחקר מעשי?

 

בצעתי בדיקת איות וגם הגהה.

 

יש ביבליוגרפיה בהתאם לכללים.

 

 

 

שאלות נוספות למחשבה:

 

מה תרמה לי העבודה בשיטת השישייה הפותחת?

 

מה למדתי על שיטת החקר של מדען - ביולוג?

 

האם יכולתי לשפר את דרך ביצוע המטלה? במה?

 

האם בחרתי מאמרים מתאימים?

 

 

עריכה ועיצוב: ראובן ורבר

 

 


לנווה חנה