ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דבר ידוד אל משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה:                                                 יהושע פרק יא, כג

 

נחלות השבטים

עודד לאוב

 

1. הגדרת המטלה:

 

בחרו נחלה של אחת משבטי ישראל מהרשימה הבאה, עליה תכינו מצגת Powerpoint בקבוצות של שלוש בנות.

 

רשימת הנחלות:

 

7. אשר

8. זבולון

9. אפרים

10. מנשה

11. יששכר

12. נחלות עבר הירדן

13. שבט דן 

 

1. יהודה - חבל ההר

2. יהודה - חבל השפלה

3. יהודה - מדבר יהודה

4.  שמעון

5.  בנימין

6.  נפתלי

 

 

 


 


 

 

במצגת התייחסנה לנקודות הבאות:

א. מפת גבולות הנחלה על פי המקרא ומחקריו

ב.   תעודת זהות של הנחלה (בעזרת מפות, תמונות וכו'):

1. תנאים טבעיים:

א. טופוגרפיה

ב. מקורות מים

ג. אקלים

ד. מסלע וקרקע

ה. צומח טבעי

 

2. גיאוגרפיה יישובית:

           א. דרכים

            ב.  ישובים

            ג.  חקלאות ומקורות פרנסה אחרים

 

ג.       הצגת פרשייה מקראית גיאוגרפית בתחומי הנחלה

ד.      הצגת ממצא ארכיאולוגי (ישוב, דרך, מצודה, מתקן

    חקלאי, וכו') מתקופת המקרא השייך לנחלה

      ה.    הצגת קשרים בין ברכות יעקב ומשה לתנאים 

    הגיאוגרפיים של הנחלה

      ו.     הצגת קשרים אל הנחלה מתחום האמנות (זמרה,   

    אמנות  פלסטית, ספרות, וכו')  או מתחומים אחרים   

    המעניינים אתכן מתקופות שונות

      ז.  מטלת סיכום - יצירת מפה רב שכבתית של הנחלה

המאפשרת הוספה והורדה של כל שכבה.

              (שכבות: גבולות הנחלות, טופוגרפיה, דרכים, ישובים וכו')

 

 

תאריך הגשת שמות בנות הקבוצה + הנחלה שבחרתן: כ"ג אדר ב' 30.3.00

 

2. אסטרטגית חיפוש מידע

     

חישבו היכן תוכלו למצוא מידע על הנחלה:

                     · מקורות כתובים - המקרא ומפרשיו, אנציקלופדיות (העברית, אריאל, לחפירות

       ארכיאלוגיות, מקראית,

      מדריך ישראל, וכו') אטלסים ( כרטא, דעת מקרא, וכו') ספרי היסטוריה, גיאוגרפיה     

      ופרשנות מקראית, כתבי עת (מגדים, טבע וארץ, שמעתין, שדה חמד, וכו')

                     · מקורות מתוקשבים - אנציקלופדיות ואטלסים שלל א"י, פרויקט השו"ת, קטלוג הספרייה

       "ספיר", מאגר כתבי עת - אונ. חיפה. אינטרנט.

                     · מקורות נוספים: פרסומי בתי ספר שדה, ומל"שים, מוזיאונים אזוריים, שיחות ותכתובות

     עם מומחים.

 

3. איתור מידע וגישה אליו

איתור המידע הרלבנטי בספרייה, בתקליטורים וברשת האינטרנט. הכנת רשימה ביבליוגרפית הכתובה לפי כללי כתיבת ביבליוגרפיה.

 

תאריך הגשת ביבליוגרפיה למרים ויטמן א' ניסן 6.4.00

 

4. שימוש במידע

 

סכמו את המידע שמצאתן במקורות השונים. אספו את המפות, התמונות והציורים וציינו את המקור של כל אחד, לשם ציון ברשימת מקורות.

 

5. מיזוג

 

בנו מפה המפרטת את מבנה המצגת.

המצגת תכלול: שער, חומר כתוב, מפות, קטעי קול ווידיאו, מפת סיכום וביבליוגרפיה. אורך המצגת יהיה כ10-20 דקות.

תאריך הגשת מבנה המצגת לפיליס תמר ועודד: א, ניסן 6.4.00

 

6. הערכה

 

לפני הגשת העבודות בדקו ש:

                     · עניתן על כל הסעיפים בהגדרת המטלה

                     · המידע שנכתב מקיף וממצה את הנושא

                     ·  העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה

                     ·  בוצעה בדיקת איות וגם הגהה

                     · יש ביבליוגרפיה בהתאם לכללים כולל ציון מקורות הגרפיקה והמפות

 

תאריך סיום והגשת המצגת: כ', אייר 25.5.00

 

שאלות הערכה נוספות:

 

                     · האם עבודת הצוות הייתה טובה?

                     · האם כל חברת צוות תרמה לצוות כפי יכולתה?

                     · האם יכולנו לשפר את דרך ביצוע המטלה? במה?

                     · האם  המצגת יכלה להיות טובה יותר? במה?