אולפנת נווה חנה לבנות הוקמה בשנת תשמ"ה כחלק ממוסדות "אור תורה סטון" בראשותו של הרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת. 

,אתר ישן,אנו רואים ב"נווה חנה" בראש ובראשונה "בית חינוך", שייעודו להציב בפני הבנות אופק דתי רחב ועמוק במישור האישי, החברתי והלאומי. הדבר בא לידי ביטוי בכל תחומי העשייה החנוכית ב"נווה חנה", במקצועות ההוראה המוגברים ובפעילות החברתית וההתנדבותית הענפה.

מטרתנו היא להרבות אהבת תורה ויראת שמים במובנים  במגוונים הקשורים בחיי האדם הדתי בעולם המודרני.

NC Logo

הנהלת האולפנה:
ראש האולפנה - הרב רונן בן דוד
מנהלת חינוכית - רבקי ישראלי
רב האולפנה - הרב נחמיה קרקובר

address
לסטוד-נט

לאתר החדש של נו"ח!

MOODLE נווה חנה
 
     
Neveh Channah High School for Girls
Headmaster: Rabbi Ronen Ben David

Principal: Rivki Yisraeli
Ulpana Rabbi: Rabbi Necheniah Krakover

Student body: 270 young women, grades 9-12
Location: Gush Etzion

Founded in 1984, Neveh Channah continues to provide an intellectually stimulating environment for girls who are committed to Jewish observance, who are broadminded and intellectually curious, and who are able to meet rigorous academic demands and want to increase their knowledge and understanding of Torah. Known for academic innovation and excellence, Neveh Channah integrates courses in creative arts with Bible, Talmud, computers, sciences and literature. The school also emphasizes participation in volunteer programs and in-depth studies about Jewish marriage and family. The school is located in a beautiful, modern facility centered around a state-of-the-art computerized library

OHr Torah Stone Logo


For more information:
Tel: (972-2) 993-1262
Fax: (972-2) 993-2820
Email: 
HE-NeveCh-els-S@kishurim.k12.il

This page has been visited:
 times
since 23.3.98