בס"ד

פתח דבר – תערוכת מגמת אמנות תשס"ו – אולפנת נווה חנה

 

נעה כהן ושרה מרילי לוסון

 

ימים אלו ימי ספירת העומר הם . בדרכנו מימי הפסח אל התכלית אל חג מתן התורה אנו מצווים לספור חמישים יום. אך באופן מוזר איננו סופרים את הימים שעוד נותרו לנו עד לחג הנכסף 'עוד חמישים יום עוד ארבעים ותשעה ימים לעומר' כפי שהיה מצופה.

אלא שחז"ל ניסחו ברכה הסופרת את הימים שכבר עברנו ובכך לימדונו לימוד גדול לחיים. כשבאים לעבור תהליך ארוך ומייגע של התקדמות במידות וברורים פנימיים, כדאי לנפש האדם להתרכז בכמה עוד עליה לעבור פן תיפול לייאוש.

תהליך פנימי דומה עברו הבנות בתערוכה. היה עליהן להבין שלא מבחן התוצאה מול עיניהם אלא הדרך הגילויים והבירורים שהיצירה מבקשת מהם לעבור הם  בשורש העניין, אין להתרכז רק במה שרוצים להשיג כי לפעמים מה שאנו חושבים שאנו רוצים בתחילת הדרך הוא אינו מה שמזומן לנו בסופה.