בס"ד

רחל פרדמן

"קבצנות מול קמצנות"

 

 

 

 

 

בפסלים שלי אני מבקשת להציג את תדמיתם של הקבצנים בעיני רבים מאיתנו. כאשר אנו חולפים על פניהם ברחוב אנו מבחינים רק בפן הקבצני שלהם ולא בפן האנושי, אישי. בעינינו הם חלק מהנוף ונבלעים בקיר לכן השתמשתי בתחבושות גבס לבנות הנטמעות ברקע בעקבות גורג סגל. השימוש בריידי מייד, באובייקטים ובחפצים שמסמלים ה'קבצנות' בעולם המודרני: כובע, פחית, ותיק לכינור. התנוחות  את הסטריאוטיפיות ישיבה על הרצפה, היד המושטת, כל אלה באים לחדד את התבניות שאנו נוטים לסווג בהם את ה'אחר' את ה'מסכן', את ה'קבצן'.

נוח לנו בהם ואנו משקיטים את מצפוננו בזריקת שקל או שניים ובכך ממשיכים הלאה.

דמויותיי ממוקמות כך שהן בוקעות מהקיר פורצות אל הצופה ומבקשות ממנו יותר מזה. לכל הפחות התייחסות וחשיבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טכניקה: תחבושות גבס וריידי מייד

פסל ראשון (יושב על מזוודה)                                                 פסל שני (מחזיק פחית)                                                        פסל שלישי (יושב ליד תיק לכינור)

 אורך: 70 ס"מ                                                                  אורך: 70 ס"מ                                                                    אורך: 55 ס"מ

 רוחב: 37 ס"מ                                                                  רוחב: 37 ס"מ                                                                 רוחב: 56 ס"מ

 גובה: 55 ס"מ                                                                  גובה: 55 ס"מ                                                                   גובה: 52 ס"מ