מפעלי מים קדומים ומודרניים

מטלת "ארץ יעודה"

 

 


 


נווה חנה - כיתות ט'

עודד לאוב

 

המים חיוניים לאדם לשתייה והוא עושה בהם מגוון שימושים נוספים  במשק הבית, בחקלאות, בתעשייה ובייצור אנרגיה.

האדם עשה בעבר ועושה בהווה מאמצים כבירים לאיתור מקורות מים ורתימתם לצרכיו.

לעיתים  קיים צורך להוביל את  המים למרחקים ניכרים תוך התגברות על מכשולים גיאוגרפים ושימוש בטכנולוגיות שונות. את משאבי המים יש לנהל בזהירות, שימוש לא נכון כמו צריכת יתר יכול לגרום להרס מקורות המים.

מה הם מקורות המים השונים בארץ בעבר ובהווה? כיצד ניצל אותם האדם במשך הדורות?

אלו פתרונות עתידיים - משאבי מים חדשים עומדים על הפרק בעקבות משבר המים החמור במדינת ישראל?

 

1. הגדרת המטלה:

עליכן להציג בעבודה מודפסת,  מפעל מים קדום או מודרני או עתידי (מתוכנן),
תוך התייחסות לנקודות הבאות:

*רקע גיאוגרפי והיסטורי קצר

*מטרת המפעל

* סוג מקור המים עליו מבוסס המפעל

*כמות המים העומדת לרשות המפעל

*דרכי ההובלה של המים במפעל

*מפה / תרשים של מפעל המים

בנוסף יש לסקור את מפעל המים ולהתייחס לנקודות ייחודיות הקשורות אליו.

 

על כל בת להגיש לעודד את נושא העבודה שלה
מתוך הרשימה המצורפת של נושאים או נושאים מקבילים עד יום ג', כ"א טבת (16/1).

 

2. אסטרטגית חיפוש מידע

חישבו היכן תוכלו למצוא מידע על מפעל המים הסטורי, עכשוי או מתוכנן לעתיד:

*   מקורות כתובים - אנציקלופדיות (העברית, אריאל, לחפירות  ארכיאולוגיות, מקראית, מדריך ישראל, וכו') אטלסים, ספרי היסטוריה וגיאוגרפיה, פרשנות מקראית, כתבי עת (מגדים, טבע וארץ, שמעתין, שדה חמד, וכו').

*   מקורות מתוקשבים - אנציקלופדיות ואטלסים של א"י, פרויקט השו"ת, קטלוג הספרייה "ספיר", מאגר כתבי עת - אוניברסיטת חיפה. רמב"י, אינטרנט, וכו'.

*   רשימת מקורות אינטרנט  - http://www.nevnet.etzion.k12.il/oded/water.htm

 

3. איתור מידע וגישה אליו

אתרו את המידע הרלבנטי בספרייה, בתקליטורים וברשת האינטרנט.

4. שימוש במידע

סכמו את המידע שמצאתן במקורות השונים וארגנו אותם לראשי פרקים של העבודה. אספו את המפות, התמונות והציורים וציינו את המקור של כל אחד, לשם ציון ברשימת מקורות. הכינו רשימה ביבליוגרפית הכתובה לפי כללי כתיבת ביבליוגרפיה.

תאריך הגשת ביבליוגרפיה למרים ויטמן: יום ג', כ"ח טבת (23/1).


5. מיזוג

על כל תלמידה לכתוב עבודה ב-WORD, בהתאם לסעיף הגדרת המטלה לעיל, בהיקף של כ- 4 עמודים, כולל: שער, גוף העבודה, תרשימים ו/או מפות של מפעל המים, ביבליוגרפיה בהתאם לכללים הנהוגים בנווה חנה.

 

6. הערכה

א) לפני הגשת העבודות בדקי ש:

*   ענית על כל הסעיפים בהגדרת המטלה.

*   המידע שנכתב מקיף וממצה את הנושא.

*   העבודה בנויה בסדר הגיוני ובפרופורציה נכונה.

*   בוצעה בדיקת איות וגם הגהה.

*   יש ביבליוגרפיה בהתאם לכללים כולל ציון מקורות הגרפיקה והמפות.

 

תאריך הגשת העבודה לעודד והעלתה לאתר קישורי כתיבה: יום ג' י"ג שבט (6/2).

 

ב) על כל תלמידה לתת משוב לשתי תלמידות נוספות, לקבל משוב משני אנשים אחרים (- מורה, תלמידות, סטודנט וכו') ולכתוב שכתוב מתוקן אחד בהתייחס להערות הכלולות במשובים.

 

תאריך העלאת השכתוב לאתר קישורי כתיבה: יום ג' כ"ז שבט (20/2).

 

שאלות הערכה נוספות:

 

*   האם יכולתי לשפר את דרך ביצוע המטלה? במה?

*   האם  העבודה יכלה להיות טובה יותר? במה?

 

 

רשימת נושאים לדוגמא:

 

במפעלי מים להלן יש גיוון מבחינת תקופתם, מקורות המים שלהם, דרכי הובלתם ומטרתם.

 

*  מפעלי מים בערי המבצר הישראליות בתקופת המקרא – גישה תת קרקעית נסתרת אל מקורות המים

(מגידו, חצור, גבעון)

*   נקבת חזקיהו  בירושלים – הפניית המים מחוץ לחומת העיר אל תוך בריכה פתוחה בעיר

*  מפעלי המים של החשמונאים והורדוס למבצרי מדבר יהודה וארמונות יריחו (כחמשה מפעלים שונים)

*  אמות המים לירושלים מימי בית שני (שלשה מפעלים)

*  אמות מים לערי הארץ בתקופה הרומית

*  החקלאות הנבטית בנגב

*  מעיינות נקבה לחקלאות שלחין

*  ניצול המים לאנרגיה – טחנות קמח, מבטשות צמר

*  מפעל נהריים – מפעל הידרואלקטרי

*  רביבים בנגב – ניסיונות ציוניים ראשונים להפקת מים במדבר

*  המוביל הארצי

*  תפיסת מי שטפונות במדינת ישראל – מפעלי נחלי מנשה

*  ניצול מי קולחין לחקלאות

*  מקורות המים של יישובי גוש עציון

*  ניצול מי קולחין בגוש עציון

 


                                               

 


                                                                        עריכה ועיצוב: ראובן ורבר